1061 (661) 2012-07-27 - 2012-08-09

Akademia Piłki Nożnej i Koszykówki

Zarząd i Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino zaprasza mieszkańców do udziału w zajęciach sportowych „Akademia Piłki Nożnej i Koszykówki - Gdynia Zachód 2012 r.", organizowanych przez Radę Dzielnicy w ramach konkursu „Gdynia po godzinach".
Zajęcia sportowe skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Ponadto w ramach projektu przeprowadzone zostaną turnieje piłki nożnej i koszykowej dla wszystkich mieszkańców. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć to początek sierpnia 2012 r.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.chwarznowiczlino.miasto.gdynia.pl.