1061 (661) 2012-07-27 - 2012-08-09

Gimnastyka w wodzie

Seniorzy mogą wziąć udział w zajęciach z gimnastyki w wodzie w godzinach przedpołudniowych. Zajęcia grupowe, które pozwolą na poprawę sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej.
Są jeszcze wolne miejsca we wtorek o godz. 10.00 i 12.00, w środę o godz. 13.00 i piątek o godz. 13.40 na Witominie za Falochronem, ul. Chwarznieńska 136. Zapisy przed zajęciami na basenie lub przez telefon nr 662 062 287.