1061 (661) 2012-07-27 - 2012-08-09

Oddaj krew!

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana i Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi w Gdyni zapraszają wszystkich mieszkańców dzielnicy i miasta do udziału w akcji Ambulansowego Poboru Krwi. Zbiórka odbędzie się 29 lipca 2012 r., w godz. 10.00 - 13.00 na terenie Klasztoru Ojców Franciszkanów przy ul. Ujejskiego 40. Przypominamy o konieczności posiadania dowodu osobistego! 
***
Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta Gdyni organizuje w czwartek 9 sierpnia 2012 roku w godz. 9.00 - 13.00 kolejny ambulansowy pobór krwi pod hasłem „Pracownicy Magistratu krew oddają - gdynian również zapraszają". Chętnych do oddania krwi serdecznie zapraszamy na parking przed Urzędem Miasta, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.