1061 (661) 2012-07-27 - 2012-08-09

Zapisy do...

Niepubliczne Przedszkole „Świat Smyka", Chylonia, ul. Rozewska 25-29, www.swiatsmyka.pl - wpisane do rejestru ewidencji placówek niepublicznych - prowadzi zapisy na nowy rok przedszkolny 2012/2013 dzieci w wieku od 2,5-5 lat.
W ramach pobytu w przedszkolu dzieci uczestniczą w zajęciach z j. angielskiego, informatyki, zajęciach plastycznych i tanecznych oraz warsztatach naukowych i wyobraźni. Zapisy telefonicznie pod nr 605 29 07 69 oraz na miejscu w placówce.
***
Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu im. Bandery Polskiej, ul. Śmidowicza 49, tel. 58 625 38 59, www.zsrih.gdynia.pl ogłasza zapisy na rok szkolny 2012/2013 do technikum usług fryzjerskich i zasadniczej szkoły zawodowej (sprzedawca, fryzjer).
Absolwentów zasadniczych szkół zawodowych zaprasza do kontynuowania nauki w technikum uzupełniającym dla dorosłych w systemie wieczorowym, kształcącym w zawodzie technik handlowiec oraz technik usług fryzjerskich.
***
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni (dawny Zespół Szkół Medycznych), ul. Żeromskiego 31, tel. 58 620 81 17, www.msz.vti.pl prowadzi nabór (11.06 - 17.08.2012 r.) na kierunki:
- w systemie dziennym - ratownik medyczny;
- w systemie dziennym i wieczorowym - technik masażysta;
- w systemie wieczorowym - opiekunka dziecięca, asystentka stomatologiczna;
- w systemie zaocznym - technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej.
Szkoła bezpłatna.
***
Gdyńskie Zaoczne Ogólnokształcące Licea dla Dorosłych, Gdynia, ul. Morska 192, tel. 58 663 73 04, tel. kom. 666 856 410, prowadzi zapisy do wszystkich klas, absolwentów szkół zawodowych, szkoły podstawowej oraz gimnazjum.