Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1062 (662) 2012-08-10 - 2012-08-16

Zajęcia z hipoterapii

Fundacja ANIMALPRO prosi o pilne zgłaszanie się rodziców i opiekunów dzieci zainteresowanych udziałem w nieodpłatnych zajęciach hipoterapii w sezonie wrzesień 2012 - czerwiec 2013. Orzeczenie o niepełnosprawności i skierowanie od lekarza specjalisty prosimy dostarczyć do ośrodka w Gdyni - Kolibkach, przy ul. Spółdzielczej 4.


Ewentualne pytania należy kierować pod nr telefonu (58) 668 00 03 lub na adres e-mail: biuro@animalpro.pl.