1064 (664) 2012-08-24 - 2012-08-30

Nowe numery telefonów w Przychodni „Wzgórze Św. Maksymiliana"

NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana" Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Legionów 67 informuje, że uległy zmianie numery telefonów przychodni: 

- rejestracja, tel. 58 66 77 300, 58 66 77 301, 58 66 77 333;
- poradnia dla kobiet, tel. 58 66 77 323;
- poradnia dziecięca, tel. 58 66 77 311;
- punkt szczepień, tel. 58 66 77 312;
- stomatologia, pok. 103, tel. 58 66 77 304;
- stomatologia, pok. 104, tel. 58 66 77 310;
- stomatologia, pok. 110, tel. 58 66 77 329;
- sekretariat, tel. 58 66 77 309;
- fax, tel. 58 66 77 334.

ikona