1065 (665) 2012-08-31 - 2012-09-06

Akademia Każdego Wieku zaprasza na zajęcia

Akademia Każdego Wieku, działająca w ramach Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu, zaprasza osoby w wieku 40+ na kolejną edycję zajęć gdyńskiej Akademii Każdego Wieku.
Proponuje szkolenia komputerowe - od podstaw i poziom średniozaawansowany, a także kursy języka angielskiego dla początkujących oraz dla osób kontynuujących naukę. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani szkoleniowcy z doświadczeniem w nauczaniu osób dojrzałych.
Szkolenia odbywają się raz w tygodniu w godzinach przedpołudniowych. Koszt zajęć to ok. 6 zł za godzinę.
Raz w miesiącu słuchacze Akademii Każdego Wieku spotykają się na bezpłatnych wykładach na temat prawa, literatury i sztuki. Spotkania są otwarte dla wszystkich zainteresowanych poszczególnymi tematami.
Inicjatorem Akademii Każdego Wieku jest Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie uczelni, w Gdyni przy ul. Kieleckiej 7.
Zapisy przyjmuje Biura Rekrutacji AKW, w siedzibie WSAiB, ul. Kielecka 7 w Gdyni, pok 3 (parter), tel. 58 660 74 28, e-mail: akw@wsaib.pl.
Więcej informacji na stronie: www.wsaib.pl zakładka Akademia Każdego Wieku.