1065 (665) 2012-08-31 - 2012-09-06

Akademia Morska czeka na nowych studentów

Trwa II tura rekrutacji w Akademii Morskiej w Gdyni. Uczelnia kształci w zawodach:
kapitan statku, oficer elektryk okrętowy, oficer mechanik okrętowy, menedżer, grafik komputerowy, dietetyk, specjalista ds. turystyki.
II tura rekrutacji w Akademii Morskiej w Gdyni trwa do 21 września. Wolne miejsca są jeszcze na:
- Wydziale Elektrycznym (www.we.am.gdynia.pl):
Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Elektronika i Telekomunikacja,
Studia niestacjonarne I i II stopnia - kierunki: Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja.
- Wydziale Mechanicznym (www.wm.am.gdynia.pl):
Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia - kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn,
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia - kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn,
- Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa (www.wpit.am.gdynia.pl):
Studia niestacjonarne I i II stopnia - kierunki: Zarządzanie, Towaroznawstwo.
Więcej informacji można znaleźć na www.am.gdynia.pl lub www.facebook.com/Akademia.Morska.w.Gdyni.