1065 (665) 2012-08-31 - 2012-09-06

Czas do szkoły...

W poniedziałek, 3 września, rozpocznie się nowy rok szkolny. Gdyńska inauguracja odbędzie się w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej RP.

W gdyńskich szkołach samorządowych uczyć się będzie prawie 28 tys. uczniów. W klasach I szkół podstawowych pierwszy dzwonek zabrzmi dla ok. 1850 dzieci, w tym ponad 790 sześciolatków (ok. 40%).
Do podstawówek uczęszczać będzie ponad 13,5 tys. uczniów (ponad 1 500 w oddziałach „O"), gimnazjów - ok. 5 700, liceów ogólnokształcących - prawie 4 700, a w technikach i szkołach zawodowych - 3 850.
Na wszystkich poziomach edukacji funkcjonować będzie ok. 100 oddziałów integracyjnych.
W 77 placówkach przeprowadzono remonty za kwotę ok. 5 mln zł.
Prace dotyczyły m.in.: wymiany oświetlenia, posadzek, remontów kuchni (11 placówek), wymiany stolarki okiennej, remontów sanitariatów, instalacji elektrycznej, dachów.
Większość z nich została zakończona. Część prac realizowana będzie również we wrześniu, jednak nie zakłócą one zajęć edukacyjnych.
W trakcie budowy są także dwa place zabaw w ramach projektu „Radosna szkoła": przy Szkole Podstawowej nr 33 (Oksywie) i Zespole Wczesnej Edukacji nr 1 (Dąbrowa).
Ich łączny koszt to ponad 347 tys. zł.  

ikona