1065 (665) 2012-08-31 - 2012-09-06

Grupa wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdyni przy ul. Wąsowicza 3 zaprasza rodziny i opiekunów, którym bliski jest los osób cierpiących na różne typy otępień, w tym otępienie alzheimerowskie do uczestniczenia w spotkaniu grupy wsparcia, które odbędzie się dnia w środę, 12 września 2012 r. o godz.16.30.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr telefonu 58 622 36 03.