1068 (668) 2012-09-21 - 2012-09-27

Informacja Rady Dzielnicy Kamienna Góra dla osób zamieszkałych w strefie płatnego parkowania

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców kierowanymi do Rady Dzielnicy informujemy, że parkowanie samochodów właścicieli posesji przed wjazdem do swojej posesji lub przed wjazdem do swojego garażu nie wymaga opłat za parkowanie. Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym oraz Uchwałą Rady Miasta Gdynia z dnia 28.03.2012 nr XVIII/340/12. Powyższa interpretacja przepisów została potwierdzona przez Kierownika Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania Tomasza Wojaczka pismem z dnia 24.08.2012 znak BOSPP 0644 40 2012 SEKR.

ikona