Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1070 (670) 2012-10-05 - 2012-10-11

Telefoniczna poradnia językowa

Gdyńska YMCA otworzyła telefoniczną poradnię języka polskiego.
Dyżurujący poloniści pod nr tel. 58 699 96 64 trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa i piątek) w godz. 15.15 - 17.15 odpowiadają na pytania dotyczące poprawności: ortograficznej, interpunkcyjnej, gramatycznej, stylistycznej.
Udzielają również wskazówek dotyczących redagowania: wypracowań szkolnych, pism urzędowych, tekstów okolicznościowych, listów polecających i motywacyjnych.