1070 (670) 2012-10-05 - 2012-10-11

Wolontariusze poszukiwani

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria" zaprasza osoby w wieku 50+ zainteresowane podjęciem pomocy wolontariackiej na rzecz dzieci, młodzieży (np. pomoc w nauce) oraz innych osób potrzebujących (np. wspólne spacery, rozmowy) na pierwsze spotkanie grupy wolontariuszy 50+ .
Spotkanie będzie miało charakter informacyjno-integracyjny i odbędzie się 17 października 2012 r. o godz. 12.00 w biurze wolontariatu przy ul. Traugutta 2 w Gdyni (wejście od ul. Władysława IV przez sklep medyczny).
Osoby zainteresowane wolontariatem 50+ proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny (pod nr tel. 664 909 144) lub mailowy (flandria.gdynia@gmail.com).
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria", działające od 1996 r., ma swój oddział w Gdyni od 2 lat. W tym czasie dotarło z pomocą wolontarystyczną do kilkudziesięciu mieszkańców miasta. Wolontariusze gdyńskiego oddziału stowarzyszenia otrzymali wyróżnienia w prestiżowych konkursach (np. Wolontariat. Solidarność. Pasja. Rozwój - konkurs Europosła Jana Kozłowskiego) oraz podziękowania wielu organizacji i osób za ich pasję i aktywność.
Wolontariusze pomagają wtedy, kiedy mają czas. W zamian za swoje zaangażowanie otrzymują możliwość udziału w szkoleniach, spotkaniach integracyjnych i innych ciekawych przedsięwzięciach. Stowarzyszenie zaprasza do wolontariatu wszystkich, którym bliskie są idee solidarności międzyludzkiej, życzliwości i otwartości.