1071 (671) 2012-10-12 - 1012-10-18

Szkolenie dla młodych - nowe kwalifikacje zawodowe

Młodzieżowe Biuro Pracy filia w Gdyni (ul. Śląska 51, 81-304 Gdynia, tel. 58 781 91 71) zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu: „Technolog prac wykończeniowych w budownictwie".
Korzyści z udziału w szkoleniu:
- zdobycie teoretycznej wiedzy na temat rodzaju i zastosowania materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn wykorzystywanych w budownictwie;
- pozyskanie praktycznych umiejętności m.in. przy pracach budowlanych z zastosowaniem płyt kartonowo-gipsowych, układaniu glazury i posadzki, wykończeniowych pracach podłogowych, montażu sufitów podwieszanych, malowaniu i pracach dekoracyjnych, przy pracach budowlanych przygotowawczych i wykończeniowych.
Szkolenie skierowane jest do osób w wieku 18-25 lat. Dla osób niepracujących i nieuczących się. Beneficjentami mogą być osoby bez wykształcenia, absolwenci szkół zawodowych i średnich.
Uczestnicy szkolenia pozyskają nowe umiejętności i doświadczenie. Zdobędą nowy zawód, tym samym polepszą swoją sytuację na lokalnym rynku pracy.
Szkolenie zawodowe będzie trwało ok. 150 godzin, gdzie zajęcia teoretyczne zajmują ok. 32 godziny, a praktyka ok. 118 godzin. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, po 6-8 godzin dziennie.