1072 (672) 2012-10-19 - 2012-10-25

Gdynia aktywnej młodzieży

Rusza kolejna edycja programu „Gdynia aktywna", który stawia na społeczną aktywizację gdyńskiej młodzieży w wieku 15-25 lat. Projekt skierowany jest do wszystkich, którzy mają chęć działania, zmiany na lepsze swojego środowiska lokalnego oraz potrzeba rozwoju.
Przy wsparciu merytorycznym i finansowym udzielanym przez Centrum Współpracy Młodzieży członkowie grup nauczą się jak przekuć pomysł w ciekawe, inspirujące wydarzenie. Uczestnictwo w szkoleniach z zakresu pracy w zespole oraz zarządzania projektem umożliwi młodzieży łagodne przejście do kolejnego etapu projektu, jakim jest opracowanie własnego projektu i jego wdrażanie. Projekt finansowany jest ze środków gminy Gdynia.
Zgłoszenia:
aby wziąć udział w projekcie należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy który znajduje się na stronie internetowej: www.cwm.org.pl do Centrum Współpracy Młodzieży faxem: 58 660 64 45, e-mailem: ola@cwm.org.pl bądź osobiście: ul. Komandorska 42/4, Gdynia do dnia 31 października 2012 roku. Osoba kontaktowa: Aleksandra Sadowska.
Projekt Gdynia Aktywna realizowany jest przez Centrum Współpracy Młodzieży już po raz czwarty. W poprzedniej edycji swoje działania zrealizowało 12 grup skupiających 160 młodych gdynian. Przedsięwzięcia realizowane w ramach tych projektów objęły ponad 2,5 tysiąca mieszkańców naszego miasta.