1072 (672) 2012-10-19 - 2012-10-25

Gdynia zamalowuje stereotypy

→Gdynia wraz z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji rozpoczyna akcję malowania murali, które mają łamać stereotypy nt. niepełnosprawności. Na jej inaugurację, 15 października 2012 r., powstał mural na falochronie gdyńskiej Mariny.

We wspólnym malowaniu wzięły udział nie tylko osoby związane z gdyńskim środowiskiem osób niepełnosprawnych, ale też Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, uczniowie gdyńskich szkół plastycznych i środowiska artystyczne.

Murale, które pojawią się w różnych miejscach Gdyni, przedstawiają osoby niewidzące, głuchonieme, niepełnosprawne ruchowo czy intelektualnie w normalnych sytuacjach życiowych. Sugestywne obrazy, oryginalna konwencja, pytania prowokujące do myślenia i życzliwości - to najważniejsze cechy graffiti, które są częścią kampanii informacyjnej związanej z ratyfikacją przez Polskę (6 września 2012 r.) Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Akcję muralową uzupełniają grafitti na chodnikach oraz wlepki w środkach komunikacji miejskiej.
Pamiętajmy, że murale to tylko symbol. Zamalowywać stereotypy mogą wszyscy - przede wszystkim w codziennym życiu, w postawach wobec osób niepełnosprawnych i relacjach z nimi. To niezwykle istotne dla faktycznej realizacji zaleceń Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, organizator akcji, to jedna z największych i najstarszych organizacji osób niepełnosprawnych w Polsce. Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Zdjęcia zobaczysz tutaj →