1072 (672) 2012-10-19 - 2012-10-25

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy do udziału w konsultacjach Programu Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 - najważniejszego dokumentu obejmującego zasady, formy i priorytety współpracy międzysektorowej.
Uwagi do projektu Programu należy składać w terminie do 22 października 2012 r., dostarczając je do Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych za pomocą poczty elektronicznej na adres: gcop@gdynia.pl, pisemnie - bezpośrednio do siedziby GCOP, ul. 3 Maja 27/31, 81-364 Gdynia lub faxem na numer: 58 621 80 98.
Projekt programu współpracy dostępny jest w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz na stronie www.gdynia.pl/pozarzadowa.