Uwaga! We wtorek, 6 grudnia, odbędzie się akcja wydobycia i unieszkodliwienia niewybuchu miny morskiej.  Więcej informacji w komunikacie. Uwaga! We wtorek, 6 grudnia, odbędzie się akcja wydobycia i unieszkodliwienia niewybuchu miny morskiej.  Więcej informacji w komunikacie.
1072 (672) 2012-10-19 - 2012-10-25

Kurs: sprzedawca z obsługą kas fiskalnych

Fundacja Gospodarcza zaprasza pracujące mieszkanki Gdyni z wykształceniem nie wyższym niż średnie na bezpłatny kurs i doradztwo zawodowe w ramach projektu: „Wyższe kwalifikacje, lepsze perspektywy" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs: „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych".

W programie: obsługa klientów (28 h), wprowadzenie do obsługi komputera (8 h), edytor tekstu MS Word (16 h), arkusz kalkulacyjny Excel (20 h), internet i poczta elektroniczna (8 h), dobre praktyki higieniczne (8 h), obsługa kas fiskalnych (32 h).

Preferowane zgłoszenia pań z orzeczoną niepełnosprawnością i/lub pań w wieku 45+. Uczestniczkami kursu mogą zostać panie zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia lub umowy o dzieło i nieprowadzące działalności gospodarczej.
Dodatkowe informacje: Fundacja Gospodarcza - Gdynia, ul. Olimpijska 2; tel. 58 662 42 36.

Strona internetowa: www.fundacjagospodarcza.pl - projekty w fazie realizacji.

Kurs trwa od 9 października, aktualnie prowadzone sa zapisy na listę rezerwową.