1072 (672) 2012-10-19 - 2012-10-25

Pomoc prawna

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna działającej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego udziela bezpłatnych porad prawnych.
Dyżury poradni odbywają się w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18.00 w siedzibie Fundacji Magis w Gdyni, ul. Tatrzańska 35.
W celu uzyskania pomocy prawnej, należy skontaktować się osobiście w czasie dyżurów (w poradni nie udzielane są porady telefoniczne ani mailowe). Nie ma potrzeby wcześniejszego uzgadniania terminu spotkania. Kontakt: 58 523 29 75; e-mail: suppgdansk@gmail.com.