1074 (674) 2012-11-02 - 2012-11-08

Delfinek WOPR-uś uczył przedszkolaki

„Z delfinkiem Wopr-usiem jest bezpiecznie" - to hasło akcji prowadzonej od kilku lat na terenie całej Polski przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
W piątek 26 października 2012 r. na basenie Hotelu „Gdynia" ratownicy spotkali się z dziećmi z przedszkoli nr 27 i 36. Kolejne zajęcia odbyły się we wtorek, 30 października 2012 r. na pływalni przy gimnazjum nr 3 w Chyloni.
Wiedza i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa powinny być wdrażane już na etapie edukacji przedszkolnej. W świat bez niebezpieczeństw wprowadza dzieci postać delfinka WOPR-usia, który w towarzystwie ratownika WOPR pomaga zrozumieć dzieciom, czego powinny unikać i jak powinny zachować się w sytuacji zagrożenia na obszarze wodnym i terenie przywodnym. W trakcie zajęć przedszkolaki dowiadują się o zagrożeniach, z jakimi mogą się spotkać np. podczas zabawy w wodzie, w kontakcie ze sprzętem pływającym, z dmuchanymi zabawkami służącymi do zabawy w wodzie, itp. Dzieci poznają także podstawowe zasady obowiązujące przed, w czasie i po kąpieli.