Dowództwo Marynarki Wojennej informuje o salutach armatnich, które zostaną oddane z ORP „Błyskawicy” w piątek, 24 czerwca od godz. 9.30 i niedzielę, 26 czerwca od godz. 12:00. Więcej informacji. Dowództwo Marynarki Wojennej informuje o salutach armatnich, które zostaną oddane z ORP „Błyskawicy” w piątek, 24 czerwca od godz. 9.30 i niedzielę, 26 czerwca od godz. 12:00. Więcej informacji.
1074 (674) 2012-11-02 - 2012-11-08

Dotacja dla projektu „Ciągle młodzi”

Fundacja FLY z Gdyni otrzymała dotację na projekt „Ciągle Młodzi" w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych. W konkursie złożono ponad 1400 ofert, dofinansowanie otrzymało 420 organizacji. Projekt oceniono na 187/200 punktów, co dało fundacji 21 miejsce w rankingu ofert.
Projekt „Ciągle Młodzi" realizowany jest od października 2012 do czerwca 2013 roku. Obejmuje organizację zajęć dla 400 gdyńskich seniorów w oparciu o wolontariat.
Projekt zakłada nie tylko poszerzenie oferty zajęć, ale także organizację społeczności seniorów. Są jeszcze wolne miejsca na zajęcia objęte projektem. Informacje i zapisy w biurze Fundacji przy ul. Świętojańskiej 36/2, tel. 693 99 60 88.