1074 (674) 2012-11-02 - 2012-11-08

Gdynia testuje "czerwony przycisk"

Od prawie pół roku 50 gdynian testuje nowoczesny system teleopieki.
To nowa forma wsparcia dla osób korzystających z usług opiekuńczych. Objęto nim 50 osób starszych, niesamodzielnych, niepełnoprawnych, samotnych, będących pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Teleopieka jest nową usługą, dającą możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa (np. nagłe zasłabnięcie, upadek).
Każdy z podopiecznych objętych systemem wyposażany jest w osobisty nadajnik noszony na przegubie ręki lub w formie wisiorka na szyi. Ponadto każdy musi posiadać telefon stacjonarny lub GSM, który umożliwi połączenie z numerem alarmowym. Ostatnim ogniwem teleopieki jest Centrum Operacyjno-Alarmowe, do którego trafiają wszelkie sygnały od podopiecznych i gdzie podejmowane są decyzje o sposobie pomocy (np. o wysłaniu pogotowia, zawiadomieniu rodziny czy też sąsiadów).

Podstawowe znaczenie ma tzw. czerwonego przycisku, którego wciśnięcie włącza alarm odbierany w Centrum Operacyjno-Alarmowym. Centrum podejmuje stosowną interwencję - nawiązuje kontakt z osobą wzywającą pomocy, ustala przyczynę, powiadamia kolejno sąsiadów oraz bliskich, by sprawdzili sytuację na miejscu i weryfikuje, czy wizyta kontrolna u podopiecznego odbyła się. W przypadku braku kontaktu głosowego wzywa odpowiednie służby: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, policję. Operator teleopieki dysponuje szczegółowymi danymi o osobie, która wzywa pomocy, np. kontaktem do bliskich, danymi o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach i miejscu ich przechowywania, najkrótszej drodze dojazdowej do miejsca zamieszkania itp.
Gdyńską innowacją jest funkcjonowanie oprócz czerwonego także zielonego służącego do kontaktu osoby samotnej z pracownikiem Centrum w ciągu dnia celem rozmowy lub uzyskania informacji. Ma on przede wszystkim funkcję prospołeczną, niezwykle ważną zwłaszcza dla osób samotnych, potrzebujących rozmowy. Rozwiązanie takie stosuje się powszechnie w innych krajach, lecz w Polsce nie jest jeszcze popularne.
Przez pierwsze miesiące funkcjonowania usługi klienci testowali system i korzystali z zielonego przycisku, często z prośbami o informacje lub po prostu z potrzeby rozmowy z drugim człowiekiem.
„Czerwony przycisk" spełnił już kilkukrotnie swoje podstawowe zadanie. Wykorzystała go m.in. osoba niepełnosprawna, mieszkająca samotnie, która spadła w nocy z łóżka i nie była w stanie się ruszyć. Wkrótce do jej mieszkania dotarła opiekunka i pracownik firmy. Na szczęście nic się nie stało i niepotrzebna była interwencja lekarska, lecz bez pomocy osoba ta mogła leżeć na podłodze jeszcze przez wiele godzin, czekając na planową wizytę opiekunki w dniu następnym.
Umowa pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni i operatorem systemu, Polskim Centrum Opieki, zawarta została na rok. Klienci nie ponoszą opłat za korzystanie z systemu - koszt usługi teleopieki w postaci abonamentu miesięcznego (47 zł brutto za osobę) finansuje Gmina Gdynia, a Polskie Centrum Opieki użycza nieodpłatnie urządzenia techniczne (każde o wartości ok. 300 zł). Warunkiem jest posiadanie abonamentu telefonicznego stacjonarnego lub sieci GSM (połączenia z Centrum Operacyjno-Alarmowym są płatne jak impuls według abonamentu). 

ikona