1078 (678) 2012-11-30 - 2012-12-06

Gdyński samorząd najbardziej przyjazny dla seniorów - nagroda Senatu RP

Od lewej: senator Kazimierz Wiatr, wiceprezydent Gdyni Michał Guć, dyrektor Centrum Aktywności Seniora Bożena Zglińska, senator Mieczysław Augustyn
Gdynia zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie „Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej", zorganizowanym przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. 27 listopada w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagrody.
Władze Gdyni od siedmiu lat prowadzą aktywną politykę dotyczącą seniorów, która oparta jest na trzech filarach: aktywizacji, partycypacji oraz dialogu międzypokoleniowym. Koordynatorem wszelkich działań jest powstałe w 2005 r. Centrum Aktywności Seniora. Obecnie z jego oferty zajęć korzysta ponad 10 tys. najstarszych obywateli Gdyni.
Prawie 2100 osób uczęszcza na zajęcia Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ofercie jest ponad 50 przedmiotów w 10 blokach tematycznych: literackim, językowym, historycznym, prawnym, psychologicznym, socjologicznym, muzycznym, naukowym, prozdrowotnym i informatycznym. Starsi obywatele Gdyni odkrywają i rozwijają swoje pasje oraz zainteresowania także podczas zajęć pozauniwersyteckich. W sumie w mieście działa ponad 40 grup artystycznych, ruchowych i prozdrowotnych. Seniorzy są bardzo aktywni, dlatego chętnie korzystają z zajęć sportowych, takich jak: aqua aerobik, pływanie, joga, pilates, tai-chi.
Ważną rolę w integracji społecznej i wzmacnianiu aktywności seniorów pełnią kluby seniora, które znajdują się w prawie każdej dzielnicy. W sumie jest ich 24.
W 2012 r. gmina we współpracy z 22 organizacjami pozarządowymi zrealizowała 35 projektów w ramach organizacji czasu wolnego „Gdynia 55+". Z oferty skorzystało ponad 5100 seniorów.
W integracji społeczności i dialogu międzypokoleniowym pomagają liczne festyny rodzinne, współpraca z przedszkolami, szkołami, ośrodkami wsparcia w zakresie zajęć, wycieczek, występów i spotkań.
Ogromny wpływ na kierunek i kształtowanie polityki społecznej dotyczącej aktywizacji i wsparcia najstarszych gdynian ma Gdyńska Rada do Spraw Seniorów, w której obok członków powołanych przez Prezydenta Miasta zasiadają przedstawiciele seniorów wybrani przez środowisko lokalne.
Konkurs „Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej" został zorganizowany w ramach ogłoszonego przez Senat RP „Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku" i ustanowionego przez Parlament Europejski „Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej". Jego celem była promocja samorządowych dobrych praktyk na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych, przede wszystkim poprzez edukację, a także wspierania aktywności i integracji seniorów we wspólnotach lokalnych.  Od lewej: senator Kazimierz Wiatr, wiceprezydent Gdyni Michał Guć, dyrektor Centrum Aktywności Seniora Bożena Zglińska, senator Mieczysław Augustyn

Od lewej: senator Kazimierz Wiatr, wiceprezydent Gdyni Michał Guć, dyrektor Centrum Aktywności Seniora Bożena Zglińska, senator Mieczysław Augustyn
Fot. Materiały prasowe UM Gdynia


ikona