1079 (679) 2012-12-07 - 2012-12-20

Najlepsi krajoznawcy z IX LO

Drużyny złożone z uczniów IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni zajęły I i II miejsce w VIII Gdyńskim Młodzieżowym Turnieju Krajoznawczo - Turystyczno - Ekologicznym o puchar Prezydenta Miasta Gdyni w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
Eliminacje miejskie zakończyły się 21 listopada. Organizatorami eliminacji miejskich byli Oddział PTTK Marynarki Wojennej oraz Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni. Patronat honorowy objął Prezydent Gdyni. W turnieju wzięły udział szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy z zakresu turystyki, krajoznawstwa regionu i ekologii, a także ze znajomości przepisów ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy. Odbyły się również konkurencje sprawnościowe i bieg na orientację.
Drużyna, która zdobyła I miejsce będzie przygotowywać się do etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego, który odbędzie się w kwietniu 2013 roku w Gdańsku.
W skład drużyny, która zdobyła I miejsce wchodzili: Szymon Pukalski. Grzegorz Talar, Szymon Wisowaty.