1083 (683) 2013-01-18 - 2013-01-24

Ogłoszenia

Zarząd Dróg i Zieleni 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.000.000 euro na:
remont przegubów nr P-20 i P-98 Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl,
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://server.zdiz.gdynia.pl/przeguby20i98.
Termin składania ofert: 22.01.2013 r. godzina 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
w sprawach merytorycznych: Teresa Małachowska-Okurowska, tel. 58 761 20 23 w godz. 8.00 - 15.00, w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska 58 761 20 88 w godz. 8.00 - 15.00.

Dyrekcja IV LO, ul. Morska 186
zatrudni: st. rzemieślnika-konserwatora
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Zakres obowiązków w szczególności: bieżąca naprawa i drobne remonty sprzętu i wyposażenia; wykonywanie drobnych prac budowlanych (malowanie, tynkowanie itp.); robienie zakupów niezbędnych do bieżących napraw i remontów; koszenie trawy; odśnieżanie. Wykonywanie obowiązków związane jest z pracami na wysokościach. Oferty należy złożyć do 31 stycznia 2013 r.

Dyrektor Przedszkola nr 42
„Pod Modrzewiem" ul. Płk. Dąbka 199A
zatrudni od dnia 1.02.2013 r. głównego księgowego w wymiarze 0,5 etatu. Dokumenty (CV i podanie o pracę) należy składać osobiście lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do 25.01.2013 r. pod adresem: Przedszkole nr 42 „Pod Modrzewiem", ul. Płk. Dąbka 199A, 81-155 Gdynia.
Informacji udziela dyrektor przedszkola pod numerem telefonu 58 625 08 96.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej
się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nr 572/2013/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy al. Jana Pawła II (część działki nr 110/1, km 134, obręb Gdynia o pow. 858 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony od dnia 1 czerwca do 28 września w latach: 2013,2014,2015 w drodze dwuetapowego przetargu (załącznik do Zarządzenia nr 9324/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8.01.2013 r.). Przeznaczeniem przedmiotu dzierżawy: na urządzenie i prowadzenie działalności gastronomicznej (w tym działalności wyrobów cukierniczych - lody, kawa, inne). Dopuszcza się możliwość sprzedaży wyrobów alkoholowych (wyłącza się gastronomię związaną z grillowaniem i wędzeniem) oraz urządzenie i prowadzenie animacji z atrakcjami dla najmłodszych, alternatywnie scena muzyczna w godzinach wieczornych, organizację eventów z wyłączeniem akcji reklamowych produktów komercyjnych - zgodnie z przyjętą zasadą zagospodarowania terenów wokół fontanny.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 11.01.2013 roku do dnia 1.02.2013 roku.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p. 344 wykazu nr 1/2013 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Chwarznieńska 4/15, Nowogrodzka 17/10, Śląska 51/4, Świecka 4/30, Witomińska 8/31, Zamenhofa 1H/119, Zamenhofa 10/73, Zamenhofa 2/28, Nauczycielska 5/76, Abrahama 6/11, Kartuska 67/50, Powst. Wielkopolskiego 91/3, Orzeszkowej 3/13, Świętojańska 141A/13, Sandomierska 5/2, Komandorska 25A/11, Berlinga 10B/5, Żeromskiego 8/10, Opata Hackiego 15D/5, Władysława IV 7-15D/13, Kapitańska 18/19, Nauczycielska 5/15, Kilińskiego 2/4, Dantyszka 13/45, Rolnicz 12/44, Opata Hackiego 29/32, Berlinga 10C/4, Berlinga 10C/6, Arciszewskich 27B/3.
Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od dnia 10.01.2013 r. do dnia 21.02.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p. 344 wykazu nr 1/2013 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Chwarznieńska 4/15, Nowogrodzka 17/10, Śląska 51/4, Świecka 4/30, Witomińska 8/31, Zamenhofa 1H/119, Zamenhofa 10/73, Zamenhofa 2/28, Nauczycielska 5/76, Abrahama 6/11, Kartuska 67/50, Powst. Wielkopolskiego 91/3, Orzeszkowej 3/13, Świętojańska 141A/13, Sandomierska 5/2, Komandorska 25A/11, Berlinga 10B/5, Żeromskiego 8/10, Opata Hackiego 15D/5, Władysława IV 7-15D/13, Kapitańska 18/19, Nauczycielska 5/15, Kilińskiego 2/4, Dantyszka 13/45, Rolnicz 12/44, Opata Hackiego 29/32, Berlinga 10C/4, Berlinga 10C/6, Arciszewskich 27B/3.
Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od dnia 10.01.2013 r. do dnia 21.02.2013 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania:
„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2013 roku".
Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 9286/13/VI/P z dnia 8 stycznia 2013 r. przyznał dotacje na wspieranie realizacji zadania publicznego - „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2013 roku niżej wyszczególnionym podmiotom:
Dotacje na „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni" otrzymują:
Automobilklub Morski - Klub Obywatelski - 7.000 zł, Fundacja SZTORM GDYNIA - 20.000 zł, Gdyński Klub KYOKUSHIN-KAN KARATE-DO - 5.000 zł, GKM BAŁTYK - 7 000 zł, Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki - 75.000 zł, UKS NIEDŹWIADKI - 10.000 zł, Karate Klub Gdynia - 6.000 zł, KATS ALPAT - 15.000 zł, Klub Karate Tradycyjnego - 5.000 zł, KS BOMBARDIER - 8.000 zł, KS DELFIN - 19.000 zł, KS MAXIMUS - 7.000 zł, Kub Lekkoatletyczny GDYNIA - 11.000 zł, MKŻ ARKA - 60.000 zł, MKS VISTAL ŁĄCZPOL GDYNIA - 10.000 zł, Pomorska Akademia Karate Tradycyjnego - 4.000 zł, PTTK Zarząd Oddziału MW przy Klubie Marynarki Wojennej - 8.000 zł, RC ARKA - 20.000 zł, Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej - 15.000 zł, SI ARKA - 84.000 zł, Stowarzyszenie KAR-DO SPÓJNIA - 20.000 zł, SKS BAŁTYK - 53.000 zł, UKS AZYMUT 45 - 7.000 zł, UKS CHYLONIA - 4.000 zł, UKS CISOWA - 28.000 zł, UKS GALEON - 28.000 zł, UKS ISKRA - 15.000 zł, UKS JANTAR - 15.000 zł, UKS MDK Gdynia - 3.000 zł, UKS OMEGA - 8.000 zł, UKS OPTY - 8.000 zł, UKS ORLIK - 12.000 zł, UKS SIÓDEMKA - 3.000 zł, UKS SIEDEMNASTKA - 2.000 zł, UKS SOKÓŁ - 5.000 zł, UKS TREFL - 12.000 zł, UKS ZŁOTY TUR - 5.000 zł, UKŻ OPTI CWM - 14.000 zł, Stowarzyszenie VISTAL ŁĄCZPOL GDYNIA - 20.000 zł, WKS FLOTA - 56.000 zł, YKP GDYNIA - 70.000 zł, YK STAL - 16.000 zł.
Dotacje na organizację w Gdyni imprez sportowych otrzymują:
KATS ALPAT - 8.760 zł, KL GDYNIA - 4.800 zł, KS MAXIMUS - 5.580 zł, Ognisko TKKF CHECZ Gdynia - 1.700 zł, UKS AZYMUT 45 - 3.000 zł, UKS CHYLONIA - 10.230 zł, UKS DWÓJKA - 4.850 zł, UKS GALEON - 3.200 zł, Pomorska Akademia Karate Tradycyjnego - 5.280 zł, YKP GDYNIA - 15.400 zł.
Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji zawierający pełną nazwę podmiotu, nazwę zadania oraz kwotę dotacji na poszczególne zadania został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni, na stronach portalu internetowego Miasta Gdyni: www.gdynia.pl i Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: www.gosirgdynia.pl oraz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31 i Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Olimpijskiej 5/9.

Zarząd Dróg i Zieleni 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.000.000 euro na:
przebudowę toalety ogólnodostępnej zlokalizowanej na Bulwarze Nadmorskim poniżej Polanki Redłowskiej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://server.zdiz.gdynia.pl/szalet.
Termin składania ofert: 24.01.2013 r. godzina 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
w sprawach merytorycznych: Magdalena Zaremba, tel. 58 761 20 52 w godz. 7.30 - 15.30,
w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87, w godz. 8.00 - 16.00.

Zarząd Dróg i Zieleni 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.000.000 euro na:
wykonanie robót awaryjno-naprawczych na miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/kanalizacja.
Termin składania ofert: 25.01.2013 r. godzina 9.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
w sprawach merytorycznych: Wiesław Jabłonowski, tel. 58 761 20 28 w godz. 7.30 - 15.30,
w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86, w godz. 8.00 - 15.00.

Zarząd Dróg i Zieleni 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.000.000 euro na:
remont wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/kopernika.
Termin składania ofert: 4.02.2013 r. godzina 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
w sprawach merytorycznych: Ilona Pawlak, tel. 58 761 20 27 w godz. 7.30 - 15.30,
w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86, w godz. 8.00 - 15.00.

Fundacja „Gdyński Most Nadziei" (www.mostnadziei.pl),
realizująca w Gdyni ogólnopolski program Akademia Walki z Rakiem oraz kampanię informacyjno-edukacyjną „Odważni Wygrywają", poszukuje osoby do prowadzenia biura Fundacji.
Jeśli szukasz stabilnej, pełnej dobrych emocji pracy. Jesteś osobą odpowiedzialną, rzetelną, o pogodnym usposobieniu, wyślij swoje CV, na adres e-mail: fundacja@mostnadziei.pl
Fundacja zastrzega sobie prawo odpowiedzi i kontaktu z wybranymi osobami.ikona