1084 (684) 2013-01-25 - 2013-01-31

„Ardeny’44” - inscenizacja historyczna

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprasza do udziału w drugiej edycji edukacyjnej inscenizacji „Ardeny'44" nawiązującej do jednej z najsłynniejszych bitew II wojny światowej. Inscenizacja obędzie się w niedzielę 3 lutego 2013 r. w godz. 9.20 - 13.20 na zalesionym terenie w Gdyni.
Specjalnie na tę okazję zaaranżowane zostaną stanowiska rekonstrukcyjne, dzięki którym uczestnicy zobaczą jak wyglądało życie codzienne żołnierzy na froncie oraz działalność służb pomocniczych. Udział grup rekonstrukcji historycznych i pojazdów militarnych z okresu II wojny światowej oraz efekty pirotechniczne złożą się na żywą dioramę pola bitwy, po której oprowadzać będą pracownicy Muzeum. Uczestnicy będą mogli przenieść się niemal w sam środek wydarzeń rozgrywających się w Ardenach w czasie II wojny światowej. Chętni do historycznej wycieczki powinni przygotować się na kilkukilometrową trasę w warunkach terenowych.
Udział jest bezpłatny.
Zgłoszenia udziału są przyjmowane indywidualnie i grupowo tylko przez formularz rejestracyjny.:
http://www.muzeum1939.pl/pl/rezerwacje/act/e-terms/event/90a2205c5d5b7bbbaaeb8cf6ce352866
Ze względów bezpieczeństwa każda niepełnoletnia osoba musi znajdować się pod nadzorem prawnego opiekuna. Nie zaleca się udziału dzieciom poniżej 12. roku życia.