1084 (684) 2013-01-25 - 2013-01-31

Nowe inicjatywy gdyńskich pozarządowców

Grupa Inicjatywna przedstawicieli 14 gdyńskich fundacji i stowarzyszeń zawiadamia, że 15.01.2013 r. rozpoczęła prace nad utworzeniem Gdyńskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Zostanie ona powołana podczas kongresu organizacji pozarządowych, który będzie miał miejsce w Gdyni, do końca pierwszego półrocza br. Powstanie rady jest wynikiem potrzeb gdyńskiego środowiska organizacji pozarządowych; albowiem Gdynia jest jednym z ostatnich powiatów w województwie pomorskim, w którym nie ma formalnej reprezentacji sektora pozarządowego. Celem działalności rady będzie stworzenie, z jednej strony forum wymiany wiedzy i doświadczeń społeczników, z drugiej podmiotu, który będzie mógł skutecznie reprezentować gdyńskich pozarządowców wobec władz publicznych. Ponadto wypracowanie ścieżek wsparcia i rozwoju gdyńskich inicjatyw społecznych i obywatelskich.