1084 (684) 2013-01-25 - 2013-01-31

Nowy numer do poradni

Telefoniczna, Gdyńska Poradnia Języka Polskiego, która działa przy YMCA Gdynia ma nowy numer telefonu: 58 661 77 68. Dyżurujący poloniści trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa i piątek) w godz. 15.15 - 17.15 odpowiadają na pytania dotyczące poprawności: ortograficznej, interpunkcyjnej, gramatycznej i stylistycznej. Podpowiadają, która końcówka jest właściwa, a także rozwiewają wątpliwości związane z budową zdania lub budową słowotwórczą wyrazu. Wyjaśnią, jakie jest znaczenie lub pochodzenie słów. Udzielą również wskazówek dotyczących pisania wypracowań szkolnych, pism urzędowych, tekstów okolicznościowych, listów polecających i motywacyjnych.