Zarezerwuj wizytę w Urzędzie Miasta - ważne informacje i numery telefonów Zarezerwuj wizytę w Urzędzie Miasta - ważne informacje i numery telefonów
1085 (685) 2013-02-01 - 2013-01-07

WAŻNY KOMUNIKAT!

W lipcu bieżącego roku zmienią się w całym kraju zasady gospodarki odpadami. Opłaty będą pobierać gminy, a nie firmy wywozowe. W celu uniknięcia podwójnych opłat - na rzecz gminy i firmy świadczącej dotychczas usługę odbierania odpadów - konieczne jest wypowiedzenie - z należytym wyprzedzeniem - umowy z taką firmą. *Umowę z firmą wywozową należy wypowiedzieć tak, aby jej ważność kończyła się w dniu 30 czerwca 2013r.*
UWAGA!
Rozwiązanie umowy musi nastąpić na wyraźny, pisemny wniosek i uwzględniać okres wypowiedzenia wynikający z umowy. Więcej informacji na temat zmian w systemie odbierania odpadów komunalnych znajduje się na stronie:
www.gdynia.pl/smieciodnowa.