1091 (691) 2013-03-15 - 2013-03-21

Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne pomagają dzieciom i rodzicom

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 zaprasza rodziców wraz z dziećmi, które objęte są rocznym obowiązkiem przygotowania przedszkolnego. Pracownicy przygotowali cykl konsultacji, wykładów, a także spotkań, dzięki którym rodzice mogą sprawdzić i ocenić, czy edukacja ich dziecka spełnia ich oczekiwania.

Oto szczegółowa oferta:

Dla rodziców i dzieci:
- Indywidualne konsultacje psychologiczne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, dotyczące problemów wychowawczych lub emocjonalnych, zaprasza psycholog, mgr Beata Lewandowska: 19.03.2013 r., godz. 14.00, 15.00 i 16.00. 27.03.2013 r., godz. 9.00; 10.00, 11.00;

- Postawy rodzicielskie, a rozwój emocjonalny dziecka - spotkanie w siedzibie PPP nr 1 w Gdyni, poprowadzą: mgr Anna Bal, psycholog, mgr Katarzyna Roczniak, psycholog. Termin: 19.03.2013 r., godz. 17.00;

- Zabawy rozwijające, przygotowujące do nauki w klasie I-szej szkoły podstawowej, dla rodziców z dziećmi w wieku 5, 6 lat- warszaty, poprowadzi mgr Elżbieta Dobroszek, pedagog, terapeuta pedagogiczny. Miejsce, siedziba poradni, termin do ustalenia. Liczba miejsc ograniczona , z uwagi na warsztatowy charakter spotkania;

- „Wyobraźnia i twórczość - ćwiczenia dramowe, rozwijające kreatywne myślenie, dla dzieci 5, 6-letnich, poprowadzą: mgr Małgorzata Wilczyńska- pedagog, mgr Agnieszka Dobbek-Szuta - psycholog. Miejsce: sidziba poradni, termin: do ustalenia;

- Gotowość szkolna - prelekcja dla rodziców dzieci 5, 6-letnich. Zajęcia możliwe do zorganizowania na terenie przedszkola/szkoły
(minimum 25 osób) lub poradni (maksimum 30 osób). Liczba miejsc ograniczona, z uwagi na warsztatowy charakter spotkania;

- Współpraca rodziców z logopedą w pracy z dzieckiem o zaburzonej wymowie. Zajęcia możliwe do zorganizowania na terenie przedszkola/szkoły (minimum 25 osób) lub poradni (maksimum 30 osób);

- Wpływ nieprawidłowości o charakterze laryngologicznym lub ortodontycznym na zaburzenia mowy dziecka. Zajęcia możliwe do zorganizowania na terenie przedszkola/szkoły (minimum 25 osób) lub poradni (maksimum 30 osób);

- Dzieci potrzebują granic - prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia możliwe do zorganizowania na terenie przedszkola/szkoły ( minimum 25 osób) lub poradni (maksimum 30 osób);

- Kochaj i wymagaj - prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia możliwe do zorganizowania na terenie przedszkola/szkoły (minimum 25 osób) lub poradni (maksimum 30 osób);

- Szkoła dla rodziców małego dziecka- grupa edukacyjno-wspierająca, mająca na celu zwiększenie świadomości bycia rodzicem, pogłębienia umiejętności wychowawczych, wsparcia w roli rodzica. Kontakt telefoniczny: 58 622 09 42, mgr Elżbieta Sawicka - psycholog.

Ponadto: indywidualna diagnoza gotowości szkolnej dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz Program diagnostyczny: „Sprawny 6-ściolatek", realizowany w zainteresowanych przedszkolach i szkołach (przesiewowe badania dzieci 5 i 6-letnich, pod kątem gotowości szkolnej).
Oferta dla nauczycieli:

- Czynniki niezbędne do prawidłowego przygotowania do nauki czytania i pisania. Ćwiczenia i zabawy stymulujące rozwój funkcji słuchowych. Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. Z uwagi na warsztatowy charakter zajęć, maksymalnie 15 osób. Termin: 28.03.2013 r., godz. 17.00, w siedzibie poradni. Zajęcia poprowadzi mgr Ewa Wróblewska, pedagog.

- Punkt konsultacyjny dla nauczycieli, pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - mgr Jolanta Tomporowska, oligofreno i surdotyflopedagog, rejestracja pod nr tel. 58 622 09 42;

- Punkt konsultacyjny dla nauczycieli i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym: formalno-prawne uwarunkowania realizacji obowiązku szkolnego, prawne możliwości wspomagania edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, indywidualne nauczanie, odroczenie, przyspieszenie obowiązku szkolnego, edukacja domowa i inne) mgr Lucyna Lewandowska, psycholog - 26.03.2013 r., godz. 14.00 - 17.00;

- Grupa edukacyjno - wspierająca dla nauczycieli przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: obejmująca cykl spotkań mających na celu pomóc nauczycielom w rozumieniu zachowań dzieci, wesprzeć ich w trudnych sytuacjach, z którymi spotykają się w pracy z dziećmi i rodzicami oraz dostarczyć fachowej wiedzy na temat specyfiki rozwoju emocjonalno - poznawczego dzieci, potrzebnej w codziennej pracy. Spotkanie organizacyjne - 26 marzec 2013 r., godz. 17.00. Prowadzenie: Elżbieta Sawicka (psycholog), Anna Bal (psycholog).

Adres poradni: 81-597 Gdynia, ul. Leopolda Staffa 10, tel. 58 622 09 42,fax. 58 781 01 83, e-mail: ppp1.gdynia@info.progman.pl. Strona internetowa: www.ppp1gdynia.edu.pl. Rejestracja pod nr tel. 58 622 09 42.

***

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Gdyni zaprasza dzieci, które we wrześniu pójdą do szkoły, a obecnie nie chodzą do przedszkola, na zajęcia grupowe rozwoju umiejętności społecznych „Maluchy gotowe do startu". Zajęcia odbywać się będą co drugi czwartek o godz. 11.00.
Zapisy trwają do 20 marca 2013 r.- w sekretariacie poradni pod nr. tel. 58 625 35 02. 

ikona