Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1092 (692) 2013-03-22 - 2013-03-28

Konsultacje społeczne - Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni informuje, że w dniu 20.03.2013r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu rozszerzonego dokumentu pn.: „Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych (ZIPROM)".
Dokument ten umożliwia uzyskanie przez podmioty z terenu Miasta Gdyni wsparcia finansowego ze środków Inicjatywy Jessica.

Projekt dokumentu będącego przedmiotem konsultacji dostępny jest w okresie ich trwania, tj. od 20.03.2013 r. do 22.04. 2013 r., na miejskim portalu internetowym: http://www.gdynia.pl/bip/, w zakładce - Komunikaty, oraz wyłożony do wglądu w Wydziale Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, pokój 122, w godzinach pracy Urzędu, tj. od godz. 8.00 do 16.00.

Uwagi do dokumentu w ramach konsultacji społecznych można składać w terminie od 20.03.2013 r. do 22.04.2013 r. na formularzu dostępnym:
1) w postaci elektronicznej na miejskim portalu internetowym, tj. http://www.gdynia.pl/bip/, w zakładce - Komunikaty, lub
2) w postaci wydruku w Wydziale Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, pokój 122, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnomiejski. Uprawnione do wzięcia udziału w konsultacjach są osoby zamieszkałe na terenie Miasta Gdyni, które w dniu ich rozpoczęcia mają ukończone 18 lat. 

ikona