1093 (693) 2013-03-29 - 2013-04-04

Dąbrowa aktywna w ratowaniu życia

Rada Dzielnicy Dąbrowa oraz Stowarzyszenie KrewAktywni zaprasza mieszkańców dzielnicy na bezpłatne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy „Aktywni w Ratowaniu Życia".

Szkolenie trwa 12 godzin zegarowych i odbywa się w systemie weekendowym (2 x 6h) lub wieczorowym (3 x 4h). Skierowane jest do pełnoletnich mieszkańców dzielnicy Dąbrowa.

Zajęcia są bogate w symulacje i pokazy, dzięki którym uczestnicy kursu zdobędą liczne umiejętności praktyczne.
Program szkolenia, terminy oraz karta zgłoszeniowa na: www.radadabrowa.pl. 

ikona