1093 (693) 2013-03-29 - 2013-04-04

Mobilna Gdynia z aktywnymi mieszkańcami

Stworzenie pierwszej w mieście strefy pieszej czy buspasy pod kontrolą wizyjną to tylko niektóre pomysły, które będą realizowane przez Gdynię, w drodze konsultacji z mieszkańcami, w ramach europejskiego projektu CIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility).

Projekt realizowany jest w czterech dynamicznie rozwijających się europejskich miastach: Akwizgranie (Niemcy), Gdyni, Koprivnicy (Chorwacja), Palma de Mallorca (Hiszpania). Uczestniczy w nim 24 partnerów lokalnych z wyżej wymienionych miast, które w ramach projektu tworzą swoje konsorcjum. W skład gdyńskiego wchodzą: Gmina Gdynia (Zarząd Dróg i Zieleni), Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.

W Gdyni, w ciągu czterech lat trwania projektu, planuje się zrealizować m.in. następujące inicjatywy:

- opracowanie Planu Zrównoważonego Transportu Miejskiego dla miasta w oparciu o badania, projekty i konsultacje;
- przygotowanie analiz, projektów, symulacji dotyczących transportu miejskiego opartego na automatycznych, małych pojazdach dostępnych na żądanie;
- utworzenie pierwszej w mieście strefy pieszej (projekt pilotażowy);
- zastosowanie w dwóch trolejbusach alternatywnego źródła energii, dzięki któremu pojazdy mogłyby poruszać się na trasie o długości około 2 km bez trakcji;
- zmniejszenie ilość energii pobieranej przez trolejbusy dzięki instalacji na sieci superkondensatora;
- wdrożenie systemu automatycznego wykrywania zdarzeń drogowych na dwóch niebezpiecznych skrzyżowaniach w mieście (projekt pilotażowy);
- wdrożenie systemu preselekcji wagowej pojazdów ciężarowych (projekt pilotażowy);
- utworzenie specjalnej platformy internetowej „Mobility 2.0", która pozwoli włączyć gdynian w planowanie sieci transportowej w mieście;
- utworzenie pasów drogowych przeznaczonych dla ruchu pojazdów transportu zbiorowego oraz identyfikacja uczestników ruchu drogowego, którzy bezprawnie się po nich poruszają (projekt pilotażowy).
Koszt projektu, realizowanego w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS, wynosi ponad 13 mln euro, w tym ok. 805 tys. euro przeznaczono na realizację części przez Gminę Miasta Gdyni. Projekt rozpoczął się 1 grudnia 2012 r. i potrwa 48 miesięcy. 

ikona