1093 (693) 2013-03-29 - 2013-04-04

Podziękowanie

Dyrekcja Gimnazjum nr 1 w Gdyni oraz koordynator Międzyszkolnego Konkursu Ekonomicznego „ABC ekonomii" B. Kamińska, składają podziękowania Arkadiuszowi Miedzińskiemu, prezesowi Spółki Insoft Consulting z Gdyni za ufundowanie już po raz ósmy nagród rzeczowych dla zwycięzców w/w konkursie.
Konkurs odbył się 20 marca 2013 r. w siedzibie szkoły.