1093 (693) 2013-03-29 - 2013-04-04

Uwaga! Nowy system gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych

Śmieci od nowaOd 1 lipca 2013 r. będzie obowiązywał nowy system gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych. Właścicielem odpadów będzie gmina. Zmiany dotyczą mieszkańców, zarówno budynków jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych.

Dlatego już teraz należy sprawdzić umowę zawartą z firmą wywożąca śmieci, tak by odpowiednio wcześniej ją wypowiedzieć.
Systemem nie są natomiast objęte firmy i placówki oświatowe (żłobek, przedszkola, szkoły). W związku z tym nie muszą one wypowiadać umów zawartych z firmami wywożącymi odpady komunalne, gdyż wywóz śmieci będzie odbywać się na dotychczas obowiązujących zasadach.

Wyjątkowa sytuacja ma miejsce, gdy na terenie firmy znajdują się mieszkania lub siedziba firmy mieści się w budynku mieszkalnym. Nieruchomość taka objęta jest wtedy systemem, a jej właściciel w deklaracji składanej do gminy wskazuje poza ilością gospodarstw domowych również ilość pojemników na odpady, które powstają na nieruchomości w związku z prowadzoną na niej działalnością gospodarczą oraz określa wysokość opłaty za gospodarowanie tymi odpadami.

W przypadku, gdy samodzielny lokal mieszkalny, wykorzystywany jest zarówno na cele mieszkalne jak i niemieszkalne - zwalnia się go z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części, która pochodzi z działalności gospodarczej. Nie dotyczy to działalności w zakresie naprawy i regulacji pojazdów mechanicznych, gastronomii, handlu detalicznego, świadczenia usług opieki zdrowotnej.

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni, na każdej nieruchomości musi być prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych.

W kolejnych numerach „Ratusza" będziemy Państwu przybliżać wszystkie ważne zagadnienia związane z nowym systemem śmieciowym. Po szczegółowe informacje odsyłamy także na stronę internetową: www.gdynia.pl/smieciodnowa. 

ikona