1095 (695) 2013-04-12 - 2013-04-18

Dziś - o pojemnikach na odpady - (3)

Od 1 lipca 2013 r. będzie obowiązywał nowy system gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl artykułów w których piszemy o nowym systemie gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych. Trzecia część dotyczy pojemników na śmieci.

Właściciel nieruchomości wyposaża swoją nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów, w tym także odpadów segregowanych, ale nie musi być ich właścicielem. Pojemniki można kupić lub wydzierżawić np. od firmy wywożącej odpady lub innej dysponującej takim asortymentem. W przypadku zabudowy jednorodzinnej odpady segregowane można zbierać również w workach.

Firma wybrana przez miasto w przetargu odbierze wszystkie odpady w pojemnikach i workach spełniających wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni. Nie może ona odmówić przyjęcia odpadów w workach, które nie zostały zakupione w tej firmie.

Za mycie pojemników i utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym także jest odpowiedzialny właściciel nieruchomości. Podobnie jak wyposażenie nieruchomości w pojemniki, mycie pojemników można w drodze umowy zlecić firmie, która odbiera odpady.

Z treścią Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni można zapoznać się na stronie:
http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/srodowisko/info/7652_51522.html.