1095 (695) 2013-04-12 - 2013-04-18

Uczmy się języków

„Siesta" zaprasza osoby w wieku 50+ na kursy językowe. Koszt to 11 zł za lekcję 60-minutową przy grupie 10-osobowej.
Informacje i zapisy: ul. Armii Krajowej 30, IV piętro; tel. 58 781 09 66, e-mail: info@siesta.pl.
Więcej na: http://www.siesta.pl/

ikona