1096 (696) 2013-04-19 - 2013-04-25

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 31 maja

Od 1 lipca 2013 r. będzie obowiązywał nowy system gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych. 31 maja upływa ostateczny termin składania wypełnionych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkanych oraz nieruchomości mieszanych, czyli takich, których część przeznaczona jest na potrzeby mieszkalne, a część np. na prowadzenie działalności gospodarczej.

Osobiście deklarację muszą złożyć tylko właściciele domów jednorodzinnych i członkowie wspólnot mieszkaniowych, dla których nie został wybrany zarząd. W sytuacji, gdy współwłaścicielami nieruchomości są małżonkowie, deklarację wypełnia tylko jedno z nich. Natomiast w imieniu mieszkańców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych deklarację złoży zarząd spółdzielni lub wspólnoty. W wypadku nieruchomości mieszanych potrzebne jest także wypełnienie załącznika do deklaracji. Właściciel nieruchomości w deklaracji wskazuje poza ilością gospodarstw domowych również ilość pojemników na odpady, które powstają na nieruchomości w związku z prowadzoną na niej działalnością gospodarczą oraz określa wysokość opłaty za gospodarowanie tymi odpadami, wypełniając załącznik A do deklaracji.

Druk deklaracji można otrzymać w Urzędzie Miasta Gdyni lub wydrukować ze strony  http://smieciodnowa.pl/deklaracja/jak-zlozyc-deklaracje/.
W przypadku trudności z wypełnieniem deklaracji, pomoc można otrzymać dzwoniąc pod numer tel. 58 625 76 21 lub 58 625 76 22 albo korzystając bezpośrednio z pomocy pracowników Urzędu Miasta Gdyni. Warto skorzystać także z aplikacji ułatwiającej wypełnienie deklaracji w formie elektronicznej, dostępnej na stronie: http://smieciodnowa.pl/deklaracja/formularz/.

Deklaracje o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane są codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni:
• ul. 10 Lutego 24 (budynek PLO) - pokój 107 (I piętro) - od 22 kwietnia 2013 r.;
• ul. 10 lutego 33 (budynek „Domu Rzemiosła") - pokój 502 (V piętro);
• al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 - sala obsługi mieszkańców - stanowiska nr 4 i 5.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.smieciodnowa.pl.

ikona