1097 (697) 2013-04-26 - 2013-05-09

Akademia Morska rozpoczyna rekrutację

Akademia Morska w Gdyni zaprasza do podjęcia studiów na:
- Wydziale Elektrycznym na kierunkach: Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja;
- Wydziale Mechanicznym na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn;
- Wydziale Nawigacyjnym na kierunkach: Nawigacja, Transport;
- Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa na kierunkach: Zarządzanie, Towaroznawstwo.

Elektroniczna rekrutacja startuje 4 maja 2013 r. Zapisy na stronie internetowej: www.rekrutacja.am.gdynia.pl.
Osoby chcące bliżej poznać uczelnię w dniach 22 - 26 maja br. mogą wziąć udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki w Akademii Morskiej w Gdyni.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej uczelni: www.am.gdynia.pl oraz Facebook'u: www.facebook.com/Akademia.Morska.w.Gdyni.