1097 (697) 2013-04-26 - 2013-05-09

Aktywizacja zawodowa osób 50 +

W związku z realizacją przez Fundację Gospodarczą w Gdyni wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni oraz Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową projektu innowacyjnego pt. „Dojrzała przedsiębiorczość - innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+", zapraszamy osoby niepracujące 50+ z województwa pomorskiego do udziału w jednoniowym szkoleniu.

Spotkanie dla osób bez zatrudnienia 50+ odbędzie się 15.05.2013 r. w godz. 9.00 -15.00 w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym w Gdyni.

W trakcie omawiane będą następujące zagadnienia:
- efektywne metody poszukiwania pracy;
- działalność gospodarcza, jako szansa na aktywność zawodową po 50 roku życia;
- prawne aspekty nawiązywania współpracy z pracodawcą, zleceniodawcą lub kontrahentem*
Osoby niepracujące 50+ z woj. pomorskiego zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie informacji zawierającej imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (tj. numeru telefonu lub adresu e-mail) na adres e.ropela@fungo.com.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 58 662 42 39 w terminie do 13 maja 2013. Ilość miejsc ograniczona. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu zostaną powiadomione drogą mailową lub telefonicznie.
*Program Panelu może jeszcze ulec zmianie.