1097 (697) 2013-04-26 - 2013-05-09

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 31 maja 2013 r.