1097 (697) 2013-04-26 - 2013-05-09

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza:
- dzieci wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami (psycholog, logopedzi, oligofrenopedagog) 8 i 22.05.2013 r. w godz. 16.30. - 18.30 do Przedszkola nr 7, ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44. Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne. Program realizowany jest z funduszy gminy Gdynia;
- dzieci w wieku 2,5 - 4 lat nieuczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do Przedszkola nr 29, ul. Adm. Unruga 53, tel. 58 625 09 67 w dniu 11.05.2013 r. w godz. 9.00 - 14.00 oraz do Przedszkola nr 44 Gdynia, ul. Tatarczana 4, tel. 58 629 30 62 dniu 18.05.2013 r. (sobota) w godz. 9.00 - 14.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.