1097 (697) 2013-04-26 - 2013-05-09

Podziękowania

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 40 im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta oraz koordynatorzy programu „Jestem Małym Europejczykiem" serdecznie dziękują kierownik referatu Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Departament Programów Regionalnych Magdalenie Lesiewicz, Radzie Dzielnicy Chylonia oraz nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 6, 8, 18, 28, 34, 37, 46, 47 i wszystkim uczniom za pomoc w organizacji i udział w VII Międzyszkolnym Konkursie Europejskim, który odbył się 11 kwietnia 2013 roku. Zapraszamy za rok do kolejnej edycji konkursu.
***
Koordynatorzy programu „Jestem Małym Europejczykiem" serdecznie dziękują Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 Dorocie Haase, Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni, Rodzicom kl. III e, nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 6, 8, 17, 18, 28, 33, 34, 37, 46, 47 i Przyjaciołom za pomoc przy wydaniu książki składającej się z prac laureatów konkursu literackiego pt. „W 80 dni dookoła Europy" i laureatów konkursu plastycznego pt. „Europa da się lubić".