1097 (697) 2013-04-26 - 2013-05-09

V Gdyńska Debata Młodych

Fundacja Pomeranian Students’ Coalition zaprasza licealistów, studentów, absolwentów uczelni wyższych, działaczy społecznych oraz mieszkańców naszego miasta do wzięcia udziału w

V Gdyńskiej Debacie Młodych Czy warto działać społecznie?

Debata odbędzie się 8 maja 2013 r. od godz. 10.00 do godz. 12.00 w Pomorskim Parku Naukowo- Technologicznym w Sali Morskiej przy Alei Zwycięstwa 96/98 w Gdyni.

Patronat nad debatą objął: Prezydent Miasta Gdyni

Prelegenci debaty: 

  • Wiceprezydent Miasta Gdyni – Michał Guć
  • Prezes stowarzyszenia Centrum Współpracy Młodzieży - Tomasz Brodewicz
  • Członek zarządu Stowarzyszenia Ludzi Kreatywnych "Razem Przeciw Sobie" - Przemysław Kotecki
  • Harcerz Orli Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - Jakub Jeliński
  • Prezes Fundacji Pomeranian Students' Coalition - Łukasz Wyszyński


W V debacie chcemy zastanowić się nad szeroko rozumianą działalnością społeczną. Mamy nadzieję na wzbudzenie refleksji i dyskusji wśród osób młodych o aktywności społecznej i jej roli dla obywateli. Celem debaty jest zaprezentowanie i rozmowa na temat wartości, jakie niesie ze sobą działalność społeczna. Chcemy przedstawić i omówić charakter działalności społecznej w Gdyni i tendencje, jakie się kształtują w tym zakresie. Pragniemy przedyskutować rolę i potrzebę wspierania działalności społecznej z punktu widzenia osób aktywnych, młodych i dynamicznych, ale również działań władz miasta w tym obszarze. Mamy nadzieję, że V Gdyńska Debata Młodych – Czy warto działać społecznie? zachęci uczestników do refleksji nad pozytywnymi wartościami aktywności społecznej, a w konsekwencji, do podejmowania inicjatyw na tym polu.

 

Udział w debacie jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja do 6 maja 2013 r. na stronie:

 

www.gdm.fundacjapsc.pl.

 


Projekt Gdyńskich Debat Młodych finansowany jest ze środków Miasta Gdyni.