1097 (697) 2013-04-26 - 2013-05-09

Zaproszenie do udziału w olimpiadzie osób niepełnosprawnych i starszych

Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza" w Gdyni, warsztat terapii zajęciowej przy Stowarzyszeniu Osób Z Wadą Słuchu „Cisza", Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 1 w Gdyni zapraszają na V Olimpiadę Sportową Osób Niepełnosprawnych i Osób w Wieku 55+. Impreza odbędzie się 19 czerwca 2013 roku na obiektach sportowych Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 10 maja 2013 r. pod adresem:
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY STOWARZYSZENIU OSÓB Z WADĄ SŁUCHU "CISZA"
ul. Boisko 4, 81-183 Gdynia.

Pytania można przesyłać e-mailem: cisza_gdynia@wp.pl , wtzcisza@wp.pl lub zadawać telefonicznie: 58 625 33 23, kom. 600 291 716.

Udział w olimpiadzie jest bezpłatny.