1098 (698) 2013-05-10 - 2013-05-16

Dzień otwarty Zespołu Szkół Specjalnych nr 17

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27, zaprasza na Dzień Otwarty 16 maja 2013 r.

Początek o godz. 10.00.

Program:
w godz. 10.00 - 14.00 - lekcje otwarte:
- zajęcia w Punkcie Przedszkolnym nr 1 (godz.10.00 - 13.00);
- zajęcia w Oddziale Przedszkolnym (godz.10.00 - 13.00)
- zajęcia w oddziałach klasowych dla dzieci z autyzmem w Szkole Podstawowej, Gimnazjum, Szkole Przysposabiającej do Pracy (godz. 10.00 - 14.00);
- zajęcia w klasach I-III Szkoły Podstawowej (godz. 10.00 - 13.00);
- zajęcia przedmiotowe w Szkole Podstawowej, Gimnazjum - (informatyka, matematyka, j.angielski, plastyka, muzyka) - (godz.10.00 - 14.00);
- zajęcia praktyczne w Szkole Przysposabiającej do pracy (godz. 10.00 - 14.00);
- zajęcia logopedyczne (godz. 10.00 - 14.00);
- zajęcia polisensomotoryczne (godz. 10.00 - 13.00);
- zajęcia biofeedback (godz. 10.00 - 13.00);
- zajęcia metoda Tomatisa (godz. 10.00 - 13.00);
- zajęcia z garncarstwa (godz. 10.00 - 14.00);
- zajęcia komunikacji alternatywnej (godz. 10.00 - 14.00).
w godz. 14.00 - 16.00 zajęcia pozalekcyjne, realizowane w ramach projektu „Bliżej marzeń":
- terapia pedagogiczno - logopedyczna (godz. 14.00 - 15.30);
- rehabilitacja (godz. 14.00 - 15.45);
- j. angielski (godz. 14.55 - 15.40);
- komunikacja pozawerbalna (godz. 15.00 - 16.00);
- rachmistrz szkolny (godz. 14.05 - 15.40)
- zajęcia plastyczne (godz. 14.00 - 15.30).
W godz. 14.00 - 17.00 punkt konsultacyjny w godz. 14.00 - 17.00.

Kontakt do placówki: tel. 58 661 47 57, e-mail: sekretariat@zss17.org.
Strona internetowa: www.zss17.logonet.pl.