1098 (698) 2013-05-10 - 2013-05-16

Konkurs dla posiadaczy biletów okresowych

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni organizuje konkurs dla posiadaczy biletów okresowych na środki transportu publicznego. Do konkursu może przystąpić każdy mieszkaniec Gdyni, który posiada ważny w maju imienny bilet okresowy na środki transportu publicznego na terenie Gdyni (SKM lub/i ZKM w Gdyni).

Zadanie konkursowe w maju:
W dniach 16 - 22 września obchodzimy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Zaproponuj działania promujące zrównoważony transport w tym okresie.
(dwa działania promujące transport zbiorowy, dwa działania promujące transport rowerowy oraz dwa działania promujące podróże piesze).
Odpowiedź należy przesłać do 20 maja 2013 r. w formie elektronicznej na adres mailowy: bilet@zdiz.gdynia.pl.
Wraz z odpowiedzią należy przesłać: skan lub zdjęcie ważnego w danym miesiącu biletu lub skan lub zdjęcie karty miejskiej wraz z paragonem potwierdzającym zakup biletu, imię i nazwisko, dane kontaktowe, oświadczenie, że odpowiedź na pytanie lub zadanie zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie naruszają praw osób trzecich, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie konkursu na stronie internetowej www.zdiz.gdynia.pl.

ikona