1098 (698) 2013-05-10 - 2013-05-16

Spotkanie w GCOP

Stowarzyszenie Chorych na chorobę Parkinsona i Ich Rodzin informuje, że najbliższe spotkanie członkowskie odbędzie się 11.05.2013 r. o godz. 10.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31. Przypomina również o możliwości korzystania z indywidualnej terapii logopedycznej i konsultacji z psychologiem. Informacje pod nr tel. 509 934 957 lub e-mail parkinson-gdynia@o2.pl.