1098 (698) 2013-05-10 - 2013-05-16

Uwaga, przedsiębiorcy sprzedający alkohol!

W dniu 31 maja 2013 r. mija termin wpłaty II raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 r.
Wpłaty można dokonać w kasie UM lub na konto w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni Nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045
Ważne: w przypadku dokonywania przelewu należy podać:
- sprawę, w której wnoszona jest opłata (II rata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu);
- nr zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
- adres punku sprzedaży napojów alkoholowych;
- nr NIP.
Kopie dowodów wpłaty należy przedłożyć w pokoju 223 Urzędu Miasta w godz. od 8.00 do 16.00 (od poniedziałku do piątku) lub przesłać na adres e-mail:
wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl.