1098 (698) 2013-05-10 - 2013-05-16

Zapisy do...

Mali Samarytanie - Angielskie Przedszkole w Gdyni posiada wolne miejsca w grupie dzieci 2,5 i 4 lata w placówce na Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136. Ogólna liczba dzieci 30. Czesne 450 zł. Zajęcia dodatkowe: muzyka, rytmika, śpiew, gimnastyka, nauka pływania. Nowoczesne metody edukacji przedszkolnej - plac zabaw, basen. Tel. 58 624 10 71, kom. 697 72 68 81, e-mail fundacja@samarytanie.pl. Strona internetowa: www.mali.samarytanie.pl.

***

Dyrekcja Punktu Przedszkolnego „Magiczny Zamek" (ul. Łowicka 86A, Mały Kack) zaprasza na Dzień Otwarty - w czwartek, 16 maja 2013 r. w godz. 10.00 - 12.00, do Małego Kacka, ul. Łowicka 86 A. Rekrutacja na rok szkolny 2013/14 do grupy młodszej oraz ostatnie wolne miejsca w grupie „zerówkowej". Punkt Przedszkolny, wpisany do ewidencji szkół i przedszkoli Wydziału Edukacji realizuje nauczanie zgodnie z programem zatwierdzonym przez MEN. Zajęcia odbywają się w dwóch językach, głównie angielskim (także z native speakerem - każdego dnia) i polskim. Punkt Przedszkolny, Magiczny Zamek, tel. 517 195 596, e-mail: magiczny-zamek@wp.pl. Strona internetowa: www.magiczny-zamek.pl.

***

Żłobek „Safari" prowadzi zapisy dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 4 lat na rok 2013/2014. Placówka posiada pozytywne opinie Straży Pożarnej oraz SANEPID-u, jest wpisana do rejestru żłobków prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdyni. Tydzień adaptacyjny gratis. Bez kosztów wpisowego, Chwarzno, ul. Okrężna 1A, tel. 518 522 842. Strona internetowa: www.safari.edu.pl.

***

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie XIII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 207, zapraszają na Dzień Otwarty - 11 i 13 maja 2013 r.

***

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 26 prowadzi zapisy dzieci z rocznika 2007 lub 2006 - do klas pierwszych (dzieci z rocznika 2007 mogą być zapisane do szkoły zgodnie z wolą rodziców), z rocznika 2008 lub 2007 - do klas zerowych (nauka bezpłatna, osobna świetlica). Zapisy odbywają się w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 14.00.
Wymagane dokumenty:
1. akt urodzenia dziecka (do wglądu);
2. wypełniony formularz z danymi dziecka dostępny w sekretariacie szkoły albo do pobrania ze strony internetowej szkoły: www.sp26gdynia.pl.
W przypadku zapisania dziecka do innej szkoły lub przedszkola należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły, tel. 58 620 66 64.